Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Jag får felmeddelande när jag försöker spela upp ljudboken

Inget fungerar, hur gör jag?

Får du felmeddelande i din dator?

Datorn spelar upp MP3 filen med hjälp av ett uppspelningsprogram och vissa program är bättre/struligare/sämre än andra. Första åtgärden blir att kontrollera om filen går att spela i något annat program. Små enkla uppspelningsprogram finns att hämta gratis på Internet. Fungerar det ändå inte, är filerna felaktiga eller i ett format som inte spelaren klarar av.

Får du felmeddelande i din MP3 spelare?

Vad är dina filer i för format? Klarar din spelare att spela detta format? Exempelvis, dina filer är i WMA format och din spelare klarar bara av MP3… läs stycket "Mer om MP3" för att förstå skillnaden mellan de olika formaten.


Jag kan fortfarande inte lyssna på min ljudbok. Vad gör jag? 

Avsaknandet av en standard för detta format gör att varje spelare har sitt unika sätt att fungera – ensam eller ihop med din dator. Manualen till din spelare bör innehålla information om hur du ska göra.

 

Frågor som du behöver ha svar på är: 

Vilket format är ljudboken i?

Vilka format klarar din MP3 spelare? 

Har du prövat produktionen i en annan spelare?

 

Apple’s iTunes och deras iPod eller iPhones har ett unikt och väl fungerande arbetsflöde för att fungera. Även Sony Ericsson och andra stora telefontillverkare levererar med program för att hantera MP3 filer. Har du en liten ”no-name” spelare är du nödgad att hantera filerna manuellt och ha kunskapen därtill…

Dokumentåtgärder