Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Mer om MP3

Utförligare information om olika komprimeringsformat...

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

I folkmun brukar vi säga MP3 men bakom detta begrepp finns det mer att berätta… Mpeg 1 layer 3 (MP3) från Fraunhofer Institut, är det idag ledande formatet på marknaden och således finns det många spelare som klarar detta format. En god tvåa i formatracet är Appel’s iTunes och deras iPod och iPhone som använder formatet AAC. I grunden är detta format en vidareutveckling av Fraunhofer's MP3. Apple’s iTunes och deras iPod eller iPhone har även ett sätt att hantera ljudböcker som gör att du kan fortsätta lyssna där du senast stoppade samt ändra uppläsarens tempo utan att det låter illa. iPoden eller iPhonen kan naturligtvis även spela ”vanliga” MP3 filer till skillnad från de billiga spelarna som inte klarar Apple’s AAC…

Ett annat ljudformat är WMA som kommer från Microsoft. Naturligtvis är detta ett stort och väl använt format eftersom det finns inbyggt i Windows. Tyvärr finns det inte så många spelare ute på marknaden som hanterar just detta format. Det finns också en del andra komprimerings format som Ogg Vorbis, Vob etc som vi lämnar därhän. En viktig sak att nämna är att både AAC och WMA kan kopieringskyddas men inte MP3. Däremot kan man ”vattenmärka” MP3 filer med information om vem som inhandlat produktionen. Detta för att kunna identifiera ev piratkopior. Vattenmärkningen bakas in i ljudet och går inte att ta bort…

Dokumentåtgärder