Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Vad är ID3 taggar?

ID3 eller vad som visas i displayen på din spelare förklaras här...

MP3 filerna har en inbakad etikett som innehåller information om ljudfilen. ”Låttitel”, ”album”, ”artist”, ”spår nummer”, ”år” etc. är exempel på sådan information. Informationen visas i spelarens display när man lyssnar. ID3 taggar finns i olika versioner och tyvärr förekommer det spelare på marknaden som bara klarar ID3 version 1 som är begränsad till 128 byte per spår till skillnad från ID3 version 2 som klarar 256 MB. Detta kan ställa till problem, speciellt med material som innehåller långa titlar, namn etc. 

ID taggar är från början tänkt för musik och således måste man i ljudboks sammanhang översätta ovanstående etiketter enligt följande; 

Artist = Författare 

Album=Boktitel

Sång= textavsnitt etc

Även ljudbokens omslag kan läggas till i ID3 ver 2.1 och uppåt. 

 

Dokumentåtgärder