Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Varför får inte hela ljudboken plats i min MP3-spelare?

En ljudbok är stor och innehåller många ljudfiler! Här ges tips om hur du ska göra för att få med dig hela ljudboken i din spelare...

En ljudbok på ca 300 sidor går att komprimera (med bra kvalitet) ner till ca 500 mb. Oftast är också ljudboken uppdelad i 5 minuters delar (plus minus 2 minuter). Detta för att du ska kunna navigera till rätt ställe när du ska lyssna. En ljudbok på 10 timmar är således 120 st ljudfiler totalt.

Beroende på hur mycket minne din MP3-spelare har, kan det ibland bli fullt. Kontrollera, när du har din MP3-spelare inkopplad i datorn, hur mycket ledigt minne du har innan du överför filerna. Äldre sk ”Flash” spelare har ytterligare en begränsning – de rymmer inte mer än max 101 filer per katalog. Mao har du en ljudbok som har fler än 101 ljudfiler, måste du dela upp ljudboken i flera kataloger!

I iTunes finns det flera verktyg som du kan ha nytta av om du konverterar ljudboken själv. Gå in på iTunes hjälp och sök på "ljudbok" för att läsa mer.

Dokumentåtgärder