Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Varför spelas MP3 filerna upp i fel ordning?

Att lyssna på ljudboksfiler i fel ordning är inte kul....

För att MP3 -filerna skall spelas upp i rätt ordning krävs dels att de har ett filnamn som innehåller ett sekvensnummer (ex ”001_titel.mp3”, ”002_titel.mp3” osv), dels att ID-taggarna är rätt ifyllda. Det viktigaste fältet är ”spårnr” – mao samtliga filer i en ljudbok ska ett unikt löpnummer. Alternativt tar du bort all ID taggsinformation och låter filnamnet styra ordningen.

En sista sak – kolla att din MP3-spelare inte står på ”Shuffle”. Detta gör att allt spelas i slumpvis ordning....

 

Dokumentåtgärder