Antal producerade ljudböcker: 317

Sektioner

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Ljudbokspris och Dagens Industri

Inte nog med att "vår" bok vann Iris Ljudbokspris. Vi var också med i Dagens Industri. En artikel om skådespelarna Jonas Malmsjö och Magnus Roosmann, ljudböcker och om Visuellt Ljud. Du hittar den på http://di.se/Artiklar/2010/9/23/215658/Weekend-Skadisarnas-ljudliga-extra-knack-bakom-ku/

Dokumentåtgärder