Moderna tider

Nu finns Visuellt Ljud på Facebook. Där hoppas vi få många frågor som vi förhoppningsvis kan svara på och kanske också en och annan synpunkt. Följ utvecklingen på http://www.facebook.com/group.php?gid=289242988947

Dokumentåtgärder